روزهای فعال

را

نسل های 2022

از 09.04. - 10/31/2022

حرکت، تفریح ​​و سلامتی

برای Marzahn-Hellersdorf،

اینها اهداف ما هستند

“روزهای فعال نسل ها” مقدمه ای برای طیف گسترده ای از پیشنهادات ورزشی و سلامتی است که می خواهیم به طور دائم در محله ایجاد کنیم. بیایید با هم یک احساس متحرک از جامعه ایجاد کنیم!

logo bewegungsnetzwerk

تنزيل نشرة إعلانية

در اینجا فهرست دقیق روزهای فعال 2022 را پیدا خواهید کرد.

GEFÖRDERT DURCH

logo europäische union
logo quartiersmanagement
logo dspn
logo marzahn hellersdorf
logo senatsverwaltung

UNTERSTÜTZT DURCH

Logo AOK
logo novo nordisk